top of page

ניהול ממשקי עבודה

בניית הסכמות בין מספר מחלקות בארגון.

ניהול ממשקי עבודה הוא האופן שבו הארגון כיחידה עובד בסנכרון מלא והרמוניה בין חלקיו השונים.

בכל ארגון קיימים מספר מחלקות שונות במהותם, כך שבתוך הארגון מתקיים קונפליקט מובנה שאותו אפשר לנהל. על ידי ניהול נכון, בירור הצרכים ושיקוף ניתן לבנות מתודת עבודה העונה על מטרות הארגון, מטרות המחלקות השונות והצרכים והרצונות של האנשים שעובדים ומנהלים את המחלקות השונות.

 

באמצעות יצירת סנכרון ושיתוף פעולה בין החלקים השונים בארגון יהיה ניתן למנוע כפילויות בעבודה ואי תיאומים המביאים לבזבוז זמן ומשאבים.

ניהול ממשקי עבודה

אופן תהליך העבודה:

1. אפיון אופן העבודה הנוכחית – איך עובדים היום? אילו קשיים נוצרים מתהליך העבודה? איפה החסמים?

2. בניית תוכנית עבודה ליצירת הסכמות הכוללת מספר שלבים:

א. פגישות עם בעלי התפקידים בכל מחלקה (יכול לכלול גם עובדי קצה)

ב. פגישות משותפות והעלאת החסמים והקשיים – יצירת מפה משותפת של הצרכים והאינטרסים של כל מחלקה. בפגישה זו, יעלו הקשיים ואיך כל צד תופס את התפקיד שלו ואת מטרות המחלקה.

ג. יצירת פתרונות

ד. בניית מפה לדרכי עבודה משותפים

 

למי התהליך מתאים?

תהליך זה מתאים למצבים בהם אין או מתקיים שיתוף פעולה חלקי בין המחלקות השונות בתוך הארגון. והחיכוכים אלו פוגעים במטרות וביעדים של הארגון.

לאחר אפיון הקשיים המונעים/מכשילים שיתוף פעולה בין הצדדים נבנה הסכמות יחד עם בעלי התפקידים ליצירת שיתוף פעולה.

מוזמנים ליצור קשר בכל עניין,

כינרת שמעיה, מייצרת הקשבה להסכמות

bottom of page