top of page

גישור עסקי

הגישור העסקי פועל לרוב ביחסים הנוצרים בעולם המסחרי; שותפויות ושותפים, בין מנהלים, בין יזמים ומשקיעים, בעסקאות שונות וכל פעולה המבוססת על סחר חליפין.

בכל אחד מהמקרים מתקיימת אינטראקציה שבה יש לכל אחד / אחת:

רצונות

צרכים

פרשנות שונה

הרגלים

רקע

תרבות

ועוד...

 

מחלוקות בעולם העסקים הן טבעיות וקיימות משחר האנושות. כל חברה בין אם מסורתית או מודרנית מצאה דרך להסדיר וליישב את הסכסוכים בנושאים אילו, על ידי נורמות חברתיות או באמצעות חוקים ומשפטים קיימים.

יישוב סכסוך בבית המשפט נקבע על פי אמות מידה של חוקים ותקנות לעומת זאת, בהליך הגישור ניתן ליצור פתרונות עצמאיים במסגרת החוק והאתיקה, הנכונים לשני הצדדים ומתייחסים להיבטים של המקרה ואינם נשענים רק על אמות מידה של חוק ומשפט.

 

חשוב לזכור - בהליך גישור, הצדדים הם הקובעים הבלעדיים על הפתרון והתוצאה הסופית לעומת החלופה המשפטית בה שופט נותן פסק דין ולצדדים אין כל נגיעה בהחלטה.

 

המחלוקות המוכרות בעולם העסקי:

פירוק שותפות / סכסוך שותפות

הפרת חוזה

שינוי ביחסי ספק – לקוח

סכסוכים מסחריים – אי שביעות רצון מהסחורה/ זמן הספקה

העברה בין-דורי של עסק משפחתי

גישור עסקי הוא תהליך התערבותי בין שני צדדים או יותר שיש ביניהם מחלוקות ומנוהל על ידי מגשרת ניטרלית. הגישור מתבצע בתוך מסגרת בה מתקיימים מספר שלבים:

שלב 1 - הכרות עם הסכסוך

שלב 2 - קביעת נושאים לדיון

שלב 3 - העמקה ואיסוף מידע

שלב 4 - סיעור מוחות ליצירת פתרונות

שלב 5 – בחירת פתרון מוסכם על שני הצדדים

הדיון מונחה על ידי המגשרת ומטרתה ליצור מרחב לדיאלוג ושיח נעים בין הצדדים על מנת שיוכלו להגיע להסכמות תוך שימור על מערכת יחסים טובה.

גישור עסקי

גישור עסקי ממוקד (תהליך קצר)

שיטת גישור אשר הרעיון העומד בבסיסה הינו התמקדות בליבת הסכסוך, התחום המצומצם ביותר של הנושאים שאליהם נדרשים לתת פתרון תוך הזנחה של הנושאים האחרים.

מטרת התהליך:

  1. לזהות את נושא הליבה שיוצר את המחלוקות והריבים

  2. למצוא פתרון המקובל על כל הצדדים שהוא פיצוח הסכסוך

  3. התייחסות לנושאים הנלווים לסכסוך ויצירת הסכמו

גישור זה נותן מענה כשיש רצון לשני הצדדים למצוא פתרון מהיר, בזכות הקשבה ויצירת מקום להבנות ושיח.

 

האמונה שלי היא - גם כשהאמוציות גועשות ונראה שאין פתרון באופק, כשיושבים ומשוחחים על הדברים החשובים, על "הלמה", מצליחים להגיע להבנות והסכות.

 

מוזמנים ליצור קשר בכל עניין,

כינרת שמעיה, מייצרת הקשבה להסכמות

bottom of page