top of page

גישור מייסדים - הסכם בין שותפים

תהליך מובנה לבניית הסכמות בכניסה לשותפות עסקית

איך מנהלים שותפות עסקית בהרמוניה ולאורך זמן?

איך צולחים משברים ושומרים על השותפות?

 

גישור בין מייסדים - שותפים הינו תהליך המתקיים במיסוד היחסים העסקיים, לפני חתימה על הסכם מייסדים.

הגישור עוסק במערכות יחסים על כל היבטיו. כמגשרת המומחיות שלי היא לייצר הסכמות ושיתוף פעולה בין הצדדים, לוודא שיש ביניהם תיאום ציפיות מלא הכולל בתוכו ראייה לעתיד משותף, התמודדות במצבי משבר והבנת האינטרסים והצרכים של כל צד.

 

מחקרים שונים מצביעים על כך שאחזו ניכר מכשלון של חברות קשורות לבעיות במערכות יחסים: תקשורת לקויה, פגיעה באמון, אי בהירות של תפקידים ותחומי אחריות (Wesserman).

 

בחדר הגישור מקיימים דיאלוג על ההווה והעתיד המשותף תוך שימת דגש על המשותף ועל הנפרד והאינדיבידואל שכל אחד - הערכים, ראיית העולם, השאיפות, האמונות והרצונות האישיים והעסקיים – לכל אחד יש עולם שלם שאיתו הוא מגיע לשותפות העסקית. כאשר רוצים לבנות מערכת יחסים מתמשכת חשוב להכיר ולהתחשב בהיבטים אלו.

 

אני רואה את הגישור באופן הבא: לכל אחד מהשותפים יש חלק מהפאזל שמייצג את העולם שאיתו הוא מגיע על כל היבטיו. את חלקי הפזל של כל הצדדים מרכיבים יחד לכדי חלק אחד שלם היוצר את הדינמיקה, ההסכמות ומערכת היחסים בין הצדדים.

Team meeting

מבנה התהליך:

היכרות עם הצדדים ועם הרצונות, שאיפות צרכים ואינטרסים של כל צד

כל אחד מהשותפים מספר על עצמו ומשתף מה החזון שלו כדי להבין מה הדברים המשותפים והאינטרסים.

איך השותפות מתקיימת בעתיד הקרוב והרחוק

חלוקת תפקידים, איך מתמודדים עם ספקים, איך מתחלקים עם הרווחים וכדומה.

תרחישים אפשריים למחלוקות

מי אחראי על מה, עומס בעבודה (מי עושה יותר ומי עושה פחות), בחירת עובדים, סגנון ניהול עובדים ועוד.

בניית ארגז כלים להתמודדות ומענה למחלוקות

קביעת סטנדרטים שעל פיהם פועלים בנוגע למצבי מחלוקת עתידיים – מהם השלבים שאחריהם יש לעקוב במצבים האלו ומתן כלים כיצד לפתור את האתגר.

תיאום ציפיות בין הצדדים לדינמיקה העתידית

קביעת תהליכי עבודה מוגדרים וסטנדרטים של קבלת החלטות, בכדי ליצור תיאום ציפיות מעודכן בעתיד באופן עצמאי.

 

הסיכומים יעבירו עריכה על ידי עו"ד המומחה בתחום להסכם מייסדים בעל תוקף משפטי.

ההפרדה בין תהליך הגישור לתהליך כתיבת ההסכם מול עו"ד באה במטרה לתת מענה לחלק הפסיכולוגי והרגשי. כאשר המגשרת משלימה את עורך הדין.

מוזמנים ליצור קשר בכל עניין,

כינרת שמעיה, מייצרת הקשבה להסכמות

bottom of page