top of page

מה זה גישור

היתרונות של הגישור ואיך עובד התהליך.

גישור הוא דרך אלטרנטיבית ליישוב מחלוקות באמצעות מגשר, צד שלישי, נטרלי אשר מסייע לצדדים להגיע להסכמות בדרכי שלום, באופן יעיל תוך חיסכון במשאבים וללא הזדקקות להכרעה כפויה של ערכאה משפטית.

מסגרת ההליך מתבצעת באופן וולונטרי רצוני של הצדדים, כל צד רשאי להמשיך או לסיים את התהליך בכל עת שירצה.

מה זה גישור

יתרונות הגישור

 1. שליטה על ההכרעה והתוצאה: לצדדים יש שליטה מלאה ביצירת ההסכם וקביעה מה ואיזה פתרון יהיה לסכסוך.

 2. חיסכון בזמן ובמשאבים: הליך הגישור חוסך כסף, זמן, משאבים ואנרגיה משום שהוא הליך קצר לעומת לאלטרנטיבה המשפטית.

 3. שימור היחסים: הגישור מאפשר למעורבים לשמור על היחסים הקיימים או לשקם את היחסים במהלך התהליך.

בנוסף, הגישור פותח הזדמנות לתקשר בצורה בונה ומשמש להקניית התמודדות עם קונפליקטים בעתיד.

 1. שמירה על סודיות: בניגוד להליך המשפטי הפומבי, הגישור מאפשר למעורבים לשמור על פרטיותם שכן מדובר בהליך שחל עליו חיסיון והמידע שנחשף במהלך הגישור אינו חשוף.

 2. גמישות ביצירת פתרונות והסכמות: בהליך גישור יש גמישות לעומת המערכת המשפטית שבה ההכרעה על בסיס זכויות וחובות. בגישור ניתן ליצור הסכמות באופן יצירתי שנותן מענה למירב הצרכים והאינטרסים של הצדדים.

 3. ראיה לעתיד: הגישור מתמקד ביצירת פתרונות אשר נבנים על בסיס צרכים ואינטרסים תוך התמקדות בעתיד.

 

תהליך הגישור

תהליך הגישור הוא מובנה ומודרך על ידי מגשרת במטרה לסייע למעורבים בקונפליקט להגיע לפתרונות יציבים ומותאמים לצרכיהם המיוחדים.

תהליך הגישור מורכב ממספר שלבים:

 1. הכרות: השלב הראשון מתמקד בהכרות ובהבנה מעמיקה של המעורבים בקונפליקט. מטרתו היא להבין את הצדדים השונים, מערכת הערכים שלהם ואת התחושות והרגשות הקשורות לסכסוך.

 2. נושאים: קובעים מה המטרות והנושאים שעל הפרק אותם נרצה לפתור

 3. העמקה ואיסוף מידע: בשלב זה מתכנסים להבין לעומק את הצרכים והאינטרסים הגלויים והסמויים את המניעים החבויים בנושא הנדון. במסגרת תהליך העמקה יתכנו פגישות נפרדות של כל צד עם המגשרת.

 4. יצירת פתרונות: בשלב זה, בהתאם למידע שנאסף והצרכים שהועלו, הצדדים מעלים פתרונות אופציונליים שיכולים לענות על מירב הצרכים והאינטרסים של כל צד.

 5. הסכמה: בחירת פתרון מוסכם על כל הצדדים המעורבים בסכסוכך.

 

התהליך עשוי להשתנות בהתאם לקונפליקט הספציפי, הצרכים הייחודיים של המעורבים ומספר הנושאים שבמחלוקת.

לכל שאלה, אשמח לשמוע ממכם,

כינרת שמעיה - מייצרת הקשבה להסכמות

bottom of page