top of page

גישור פנים ארגוני

הגישור הארגוני פועל ביחסים הנוצרים בתוך הארגון: בין מנהל לעובד, וועד עובדים להנהלה ובין קולגות.

בעולם הארגוני והעסקי מתקיימים אינסוף אינטראקציות שונות בין אנשים שונים בעלי דעות, פרשנויות, תרבויות והשקפות עולם שונות. כך שטבעי שהקונפליקט יהיה חלק מחיי היום יום של הארגון. מחקרים שונים מראים כי סכסוכים פנים ארגונים שאינם מטופלים בצורה נכונה, יכולים להוביל לפגיעה במערכות היחסים בין העובדים, המנהלים והלקוחות, ולפגוע בתדמית הארגון (קרסטן ודה בונו). בנוסף, נמצא שקונפליקטים בארגונים בהם מועסקים מעל 100 עובדים, גורמים "לבזבוז" של 5 שעות עבודה נטו לכל עובד בממוצע בכל שבוע. דהיינו, 20 שעות עבודה בחודש שמצטברים לכחודש עבודה בשנה. (ארגון המחקר CPP GLOBAL).

 

הקניית ידע ושימוש בשפת הגישור בתוך ארגונים יכולה להפחית משמעותית את המחלוקות בארגון ולהפוך את הארגון למקום נעים בו התקשורת אפקטיבית ומקדמת.

 

עם זאת, ישנם מצבים בהם כדאי להביא מגשרת ניטרלית לתוך הארגון בכדי לסייע ליישב מחלוקת בין צדדים שונים. מצבים אלו יכולים להיות סכסוך בין שני קולגות, בין שני מנהלי מחלוקות שאינם מצליחים לעבוד יחד, בין מנהל לעובד המסוכסכים ביניהם.

טיפול נקודתי במחלוקת בין הצדדים יכול לסייע בפתרון הבעיה ובסלילת הדרך לעבודה משותפת. וכן לעצור את התגלגלות ליצירת קליקות וקבוצות עוינות אחת לשנייה בתוך מקום העבודה.

גישור פנים ארגוני

בניית הסכמות

במצבים בהם יש אי הסכמות בין מספר גורמים שונים בתוך הארגון כמו למשל מספר מחלקות שאינן עובדות בשיתוף פעולה ולהפך מייצרת כפליות. ניתן לייצר הליך ממוקד בו ממפים את הצרכים והאינטרסים של כל מחלקה וגם של הפרסונות שבהם ויוצרים יחד עם הדמויות תהליך של הקשבה והבנה זו כלפי זו, ובסוף יוצאים עם מפת דרכים בה מגדירים את תהליכי העבודה המשותפת.

 

מוזמנים ליצור קשר בכל עניין,

כינרת שמעיה, מייצרת הקשבה להסכמות

bottom of page