top of page

ליווי מנהלים - לגישור והסכמה

בעולם הארגוני בו יש היררכיה ניהולית בין מנהלים בכירים, מנהלי מחלקות, מנהלי דרג ביניים ועובדי קצה. מתקיימים בין כל דרג לדרג יחסים בינאישיים.

לעיתים קיים קושי לתווך בין הדרישות, הרצונות, המטרות של הארגון לעובדים.

קושי זה יוצר חילוקי דעות ואינספור חיכוכים בין המנהלים לעובדים וגם בין המנהלים עצמם.

 

ליווי זה מיועד למנהלים בדרג ביניים ובא לתת להם מענה באמצעות סיעור מוחות וייעוץ איך לייצר מצב של שיתוף פעולה והעברת מסרים באופן אפקטיבי שיפחית את העימותים ויסייע בקידום יעדי החברה.

 

מצבים בהם ניתן הליווי:

*מצב בו יש תחלופה רבה של עובדים בצוות ובצירוף תלונות על היחס של המנהל

*המנהל מרגיש שהוא מנהל המון וויכוחים עם עובד אחד או יותר והדבר גוזל ממנו יותר זמן משהיה רוצה.

*קושי להניע את הצוות לפעולה ולעמידה ביעדים

*התעסקות מרובה של המנהל בכיבוי שרפות, חיכוכים ועימותים

*קושי בלתת מושב ופידבק לעובדים

ייעוץ וסיוע למנהלים שנתקלים בקשיים ביחסים הבינאישיים עם הכפופים אליהם.

מצב בו יש תחלופה רבה של עובדים בצוות ובצירוף תלונות על היחס של המנהל.

קושי להניע את הצוות קדימה,

קושי בלתת משוב ופידבק

התעסקות מרובה בכיבוי שרפות

ליווי מנהלים - לגישור והסכמה

שלבים בייעוץ ומה הוא כולל

אבחון צד מנהל – שיחת הכרות עם המנהל, העלאת בעיות והקשיים

אבחון צד העובדים/הצוותים – פגישה צוותית של כשעה, משוב שממלאים

ניתוח ואיתור הצרכים והאינטרסים – ניתוח הבעיות בצוות

פגישת סיכום ובניית תוכנית פעולה – יכול לכלול ליווי המשך או בנייה של תוכנית עצמית למנהל.

 

ייעוץ והכוונה למנהלי משאבי אנוש במצבי סכסוך בין עובדים

הייעוץ יכלול:

1. אבחון הסכסוך מנקודת המבט של מנהל/ת מש"א

2. מפת הקונפליקט – בחינת הצרכים והאינטרסים של הצדדים

3. הכנה לניהול דיאלוג בין הצדדים – כאן נבחן באיזה דרך כדאי לפעול מול כל אחד, ומה יהיה יותר נכון בהתאם לנסיבות ולרקע האירוע. (למשל: לכוון את המנהל לפעול מול העובד ולשוחח איתו יהיה יותר נכון מלזמן את שניהם יחד. במצב אחר, שבו יש סכסוך בין שני מנהלים אולי יהיה נכון לכנס את שניהם לשיח משותף ולנהל את הדיאלוג בין הצדדים על ידי מנהלת משאבי אנוש או מגשרת חיצונית).

מוזמנים ליצור קשר בכל עניין,

כינרת שמעיה, מייצרת הקשבה להסכמות

bottom of page